Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΟΣΕ-ΙΚΑ κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΚΚΑΛΗ ΣΤΑ ΝΕΑ 27-10-2010


ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ


Υποψήφιος Περ.Σύμβουλος Κεντρικού Τομέα Αττικής με τον Γιαννη Σγουρό.


Το 77,8% των συνταξιούχων του ΙΚΑ παίρνει κύρια σύνταξη κάτω από 750 ευρώ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΗΛΙΑΣ Π. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2010
Μέχρι και 18 µήνες φθάνει η καθυστέρηση για την έκδοση σύνταξης στο ΙΚΑ το οποίο βουλιάζει µε µαύρη τρύπα 19 δισ. ευρώ, επισηµαίνει ο πρόεδρος της ΠΟΣΕ-ΙΚΑ Βασίλης Κόκκαλης. Το 77,8% των συνταξιούχων του ΙΚΑ, προσθέτει, παίρνει κύρια σύνταξη κάτω από 750 ευρώ, ενώ σηµειώνει ότι στο ΙΚΑ η ετήσια αύξηση δαπάνης φαρµάκου είναι 20%. Και αυτό όταν η περικοπή των δώρων στις συντάξεις στο σύνολο των συνταξιούχων αποφέρει στα Ταµεία και το Δηµόσιο 1,8 δισ. ευρώ τον χρόνο, δηλαδή το µισό ποσό από αυτό που αντιστοιχεί στη σπατάλη των Ταµείων.

Πώς είναι σήµερα η κατάσταση στο ΙΚΑ; 
Στο κόκκινο, µε µαύρη τρύπα 19 δισ. ευρώ. Δικαιολογηµένα τα παράπονα των ασφαλισµένων και συνταξιούχων. Το ΙΚΑ είναι ο µεγαλύτερος ασφαλιστικός φορέας της χώρας και έχει 550 µονάδες διοίκησης και υγείας, 5,5 εκατ. ασφαλισµένους και 1.150.000 συνταξιούχους. 


Οι εργαζόµενοι γνωρίζουν τα ασφαλιστικά τους δικαιώµατα; 

Δυστυχώς όχι. Η απουσία έγκαιρης ενηµέρωσης για τα ασφαλιστικά δικαιώµατα έχει οδηγήσει, κακώς, τους ασφαλισµένους σε εξωθεσµικά κέντρα ενηµέρωσης και όχι στις αρµόδιες υπηρεσίες των ασφαλιστικών ταµείων.Ποια είναι η «σχέση» των κυβερνήσεων µε το ΙΚΑ; 

Η ασυνέπεια των κυβερνήσεων αφορά την ελλιπή χρηµατοδότηση των κλάδων υγείας και σύνταξης, τη µη εφαρµογή των νόµων για τις ενοποιήσεις Ταµείων, την εισφοροδιαφυγή, την αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, τη στελέχωση κ.ά. (οφειλές Δηµοσίου προς το ΙΚΑ περίπου 9 δισ. ευρώ). Πόση υπολογίζεται η εισφοροδιαφυγή; 

Η «νόµιµη» και παράνοµη αυξάνεται συνεχώς και ανέρχεται στα 4 δισ. ευρώ ετησίως. Ενας στους πέντε εργαζόµενους είναι ανασφάλιστος. Οι οφειλές προς το Ιδρυµα πόσες είναι; 

Περίπου 6 δισ. ευρώ. 
Παρατηρείται αύξηση των οφειλετών και των οφειλών. Οι επαναλαµβανόµενες ρυθµίσεις οφειλών δεν λύνουν το πρόβληµα. Ποια εικόνα επικρατεί στα ασφαλιστικά ταµεία; 

Μεγάλα λειτουργικά προβλήµατα και σοβαρή επιδείνωση της οικονοµικής κατάστασής τους. Μνηµόνιο και δηµόσιοι υπάλληλοι; 

Εκτός από τις ανατροπές στο Ασφαλιστικό και τα προβλήµατα στα Ταµεία τους (εφάπαξ), η µείωση των εισοδηµάτων των δηµοσίων υπαλλήλων ξεπερνά το 25% του εισοδήµατος τη διετία 2009-2010. Επίθεση της κυβέρνησης κατά των δηµοσίων υπαλλήλων... 

Αδικη. Το 80% των εργαζοµένων στη Δηµόσια Διοίκηση έχει αποδοχές µεταξύ 1.000 - 1.500 ευρώ.


Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ; 
Σε τραγική οικονοµική κατάσταση. Το 77,8% των συνταξιούχων του ΙΚΑ παίρνει κύρια σύνταξη κάτω από 750 ευρώ. 


10 Οι δαπάνες υγείας στο ΙΚΑ; 

Οι σπατάλες που γίνονται στον κλάδο υγείας είναι τεράστιες και το κόστος µεταφράζεται κάθε χρόνο σε απώλειες για τα Ταµεία ενός τεράστιου ποσού περίπου 3,5 δισ. ευρώ. Στο ΙΚΑ η ετήσια αύξηση δαπάνης φαρµάκου είναι 20%. Και αυτό όταν η περικοπή των δώρων στις συντάξεις στο σύνολο των συνταξιούχων αποφέρει στα Ταµεία και το Δηµόσιο 1,8 δισ. ευρώ τον χρόνο, δηλαδή το µισό ποσό από αυτό που αντιστοιχεί στη σπατάλη των Ταµείων.


11 Πώς κρίνετε την πορεία των ενοποιήσεων; 
Ενισχύθηκε η γραφειοκρατία, αυξήθηκε ο χρόνος καθυστέρησης για την απονοµή των παροχών και, το κυριότερο, η οικονοµική επιβάρυνση είναι τεράστια.12 Πόση είναι η καθυστέρηση στην έκδοση συντάξεων; 

Φθάνει ακόµη και τους 18 µήνες µε τη διαδοχική. 13 Τι συµβαίνει µε την έλλειψη προσωπικού στο ΙΚΑ; 

Προκαλεί τεράστια προβλήµατα. Οι κενές οργανικές θέσεις διοικητικών υπαλλήλων στο ΙΚΑ ανέρχονται σε 4.000. Το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων σε διοικητικό, υγειονοµικό και ιατρικό προσωπικό ανέρχεται σε 7.000. 14 Πώς κρίνετε την πρόσφατη ασφαλιστική µεταρρύθµιση; 

Αδικη και σκληρή. Ανατρέπει τον δηµόσιο - κοινωνικό χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης στο Δηµόσιο. Επιβάλλει ανατροπές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και στον τρόπο υπολογισµού των συντάξεων. 15 Ελληνική οικονοµία και τρόικα... 

Οι εργαζόµενοι υφίστανται την πλέον επώδυνη επίθεση στο εισόδηµα, την απασχόληση, τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώµατα. Δεν πάει άλλο. 16 Ανεργία... 

Το µεγαλύτερο πρόβληµα της κοινωνίας. Το 2011 το ποσοστό της πραγµατικής ανεργίας θα υπερβεί το 20% (ένα εκατοµµύριο άνθρωποι θα βρεθούν χωρίς δουλειά), φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα της πεντηκονταετίας. 17 Ποιες είναι οι προτάσεις σας για τον εκσυγχρονισµό του ΙΚΑ και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων; 

Ολοκλήρωση της µηχανογράφησης. Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εφαρµογών. Προσλήψεις µόνιµου προσωπικού. Μέτρα για την πάταξη της εισφοροδιαφυγής. Συνεργασία ασφαλιστικών οργανισµών για θέµατα διαδοχικής ασφάλισης, παροχών, εισφοροδιαφυγής. 18 Τι συµβαίνει µε τα ελλείµµατα στο ΙΚΑ; 

Αυξάνονται επικίνδυνα.


19 «Καλλικράτης» και εκλογές για την Αυτοδιοίκηση... 
Οι νέες συνθήκες που επιβάλλει ο «Καλλικράτης» αποτελούν ιστορική ευκαιρία για τη χώρα και τους πολίτες. Είναι ένα δύσκολο εγχείρηµα στον χώρο της Αυτοδιοίκησης που απαιτεί συγκεκριµένες πολιτικές µε διαφάνεια, συλλογικότητα και σωστή αξιολόγηση για την επίλυση των προβληµάτων. 


20 Κατεβαίνετε υποψήφιος µε τον Σγουρό; 

Πιστεύω πως η πολύχρονη προσφορά µου στα κοινά και η ευρύτερη δράση και παρουσία µου θα συµβάλουν στην ενίσχυση του κορυφαίου θεσµού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει ο συνδυασµός του υποψήφιου περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρού.