Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

Ηταν στραβό το Λύκειο...

11 Οκτωβρίου 2010: «Στόχος του υπουργείου είναι η αναβάθμιση της διδασκαλίας της Ιστορίας». Υφυπουργός Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου.
14 Οκτωβρίου 2010: «Είμαστε περήφανοι για την Ιστορία μας και γι' αυτό θα παραμείνει κεντρικό αντικείμενο στην εκπαίδευση των Ελλήνων μαθητών». Υφυπουργός Παιδείας, Γιάννης Πανάρετος.   Ιανουάριος 2011: Το υπουργείο Παιδείας βγάζει την Ιστορία από τον κορμό της υποχρεωτικής διδασκαλίας στη Β' και στη Γ' Λυκείου και τη μετατρέπει σε μάθημα επιλογής. Την εντάσσει σε ομάδα μαθημάτων με τον τίτλο «Αρχαιογνωσία» και η διδασκαλία της περιορίζεται στην «Αρχαία Ιστορία» και την «Ιστορία των ιδεών». Η «Ευρωπαϊκή Ιστορία» εντάσσεται σε άλλη ομάδα, αυτή των Κοινωνικών Επιστημών. Η Νεότερη Ιστορία της Γ' Λυκείου δεν υπάρχει στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Στην πρώτη Λυκείου η Ιστορία παραμένει μάθημα υποχρεωτικό με 3 ώρες διδασκαλία την εβδομάδα.

Αυτό προβλέπει η τελική, μέχρι στιγμής, πρόταση του υπουργείου Παιδείας για τη δομή και τη μορφή του Νέου Λυκείου. Συντάκτες της πρότασης, που φέρνει στη δημοσιότητα η «Ε», είναι οι: Αλέξης Δημαράς, Βασ. Κουλαϊδής και Κ. Δημόπουλος.

Βαθιά γνώση της μητρικής γλώσσας, υψηλό επίπεδο της αγγλικής, με τα επιλεγόμενα μαθήματα να κυριαρχούν έναντι των υποχρεωτικών, εισαγωγή της τέχνης και του πολιτισμού στο ωρολόγιο πρόγραμμα και ριζική αλλαγή του μοντέλου διδασκαλίας είναι τα ζητούμενα που θέλει το υπουργείο Παιδείας για το Νέο Λύκειο.

Γύρω από τους άξονες αυτούς στρέφεται και η συγκεκριμένη πρόταση με την οποία μειώνεται ο αριθμός των γνωστικών αντικειμένων αλλά αυξάνονται ελαφρά οι διδακτικές ώρες. Στην Α' Λυκείου οι ώρες, από 32 που είναι σήμερα, γίνονται 34. Στη Β' Λυκείου από 34 και 35 που είναι σήμερα (ανάλογα με την κατεύθυνση) γίνονται 33. Στη Γ' Λυκείου από 31 ώρες που είναι σήμερα γίνονται 33.

Μάθημα επιλογής θα είναι και τα Θρησκευτικά και για τις 3 τάξεις του Λυκείου. Εντάσσονται στην ομάδα «Κοινωνικές Επιστήμες» με 2 ώρες διδασκαλία στην Α' Λυκείου και 3 ώρες στη Β' και στη Γ' Λυκείου.

Η Πληροφορική με τη σημερινή της μορφή ως αυτόνομο μάθημα δεν υπάρχει στο Νέο Λύκειο, αφού με τις επερχόμενες αλλαγές οι Νέες Τεχνολογίες θα διατρέχουν πλέον όλη τη σχολική ζωή του μαθητή.

Η Επιτροπή προτείνει:

1Την αύξηση των ωρών διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας κατά δύο ώρες.

2Την ενίσχυση της αγγλικής γλώσσας που θα διδάσκεται υποχρεωτικά και στις 3 τάξεις του Λυκείου, 3 ώρες την εβδομάδα.

3Τη μείωση του αριθμού των γνωστικών αντικειμένων, τα οποία εντάσσονται σε ομάδες μαθημάτων ως προς το περιεχόμενό τους (αρχαιογνωσία, μαθηματικά κ.λπ.).

4Την καθιέρωση περισσότερων μαθημάτων επιλογής και λιγότερων υποχρεωτικών στη Β' και στη Γ' Λυκείου και την ελευθερία επιλογής του μαθητή.

5Την εισαγωγή δύο επιπέδων στη διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων. Το βασικό και το υψηλό, ανάλογα με τις δυνατότητες του μαθητή.

6Την εισαγωγή νέων μαθημάτων, μέσω της ζώνης «Τέχνη και Πολιτισμός» και μέσω των «Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών» που εντάσσονται οργανικά στο πρόγραμμα σπουδών του Νέου Λυκείου.

7Την αύξηση των επιλογών στη διδασκαλία ξένων γλωσσών.

8Την εισαγωγή νέων τεχνολογιών που διατρέχουν όλη τη μαθησιακή διδασκαλία.

9 Την αλλαγή ριζικά του μοντέλου διδασκαλίας και την εφαρμογή της συνεργατικής μεθόδου.

10Την εισαγωγή ερευνητικής εργασίας την οποία θα κάνει ο μαθητής με τη βοήθεια καθηγητή-συμβούλου. Θα εκπονείται μια εργασία τη χρονιά με ελεύθερη θεματική και για την υλοποίησή της θα ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία.

Τι προβλέπεται για την Α' Λυκείου

Το σύνολο των μαθημάτων είναι 11. Τα 7 είναι υποχρεωτικά και τα 4 επιλεγόμενα.

α) Τα υποχρεωτικά περιλαμβάνουν ένα φάσμα γνωστικών αντικειμένων το οποίο παρέχει τις βασικές γνώσεις για την αναγκαία γενική παιδεία με ικανοποιητικό αριθμό διδακτικών περιόδων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας.

β) Τα επιλεγόμενα μαθήματα εντάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες μαθημάτων. Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν ένα μάθημα από κάθε ομάδα.

γ) Οι διδακτικές ώρες είναι 34, οι 24 είναι για τα υποχρεωτικά μαθήματα και οι 10 για τα επιλεγόμενα.

δ) Οι μαθητές επιλέγουν υποχρεωτικά μια δραστηριότητα και μια ερευνητική εργασία.

Τι προβλέπεται για τη Β' και Γ' Λυκείου

Το σύνολο των μαθημάτων είναι 9, τα 3 υποχρεωτικά και τα 6 επιλεγόμενα.

α) Τα υποχρεωτικά μαθήματα αφορούν τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, την πρώτη ξένη γλώσσα που είναι τα αγγλικά και τη φυσική αγωγή.

β) Τα επιλεγόμενα μαθήματα εντάσσονται σε 6 ομάδες. Η κάθε ομάδα περιλαμβάνει ομοειδή γνωστικά αντικείμενα. Ορισμένα από αυτά προσφέρονται σε βασικό και σε υψηλό επίπεδο. Από τις ομάδες αυτές οι μαθητές επιλέγουν υποχρεωτικά ένα μάθημα από κάθε ομάδα. Επιλέγουν υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα εξάωρο μάθημα από τις ομάδες Α έως Ε.

γ) Οι διδακτικές ώρες που πρέπει να συμπληρώσουν είναι 33. Οι 12 ώρες είναι για τα υποχρεωτικά μαθήματα και οι 21 για τα επιλεγόμενα.

δ) Οι μαθητές επιλέγουν υποχρεωτικά μια δραστηριότητα και μία ερευνητική εργασία. *

Ποιοι είναι οι 3 της Επιτροπής

* Ο Αλέξης Δημαράς είναι ιστορικός της εκπαίδευσης, φιλόλογος. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Λονδίνο. Διετέλεσε πρόεδρος του Κέντρου Εκπαιδευτικής Ερευνας. Ηταν ο βασικός συντάκτης του «Εθνικού Απολυτηρίου» που παρουσίασε το 1996 ο Γ. Παπανδρέου ως υπουργός Παιδείας.

* Ο Βασίλης Κουλαϊδής είναι γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας. Καθηγητής Παιδαγωγικής του τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Πτυχιούχος του ΕΜΠ, με διδακτορικό στο Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Κέντρου Εκπαιδευτικής Ερευνας (2000-2004).

* Ο Κώστας Δημόπουλος, σύμβουλος του υπουργείου Παιδείας. Σπούδασε φυσικός, απέκτησε μεταπτυχιακό στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο του Reading και διδακτορικό στις Επιστήμες της Αγωγής από το Παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών. Σήμερα είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

ΑΝΘΙΜΟΣ : " ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ "

Για «σχέδιο κατά της Ελλάδας» έκανε λόγο την Κυριακή ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος με αφορμή το κύμα παρανόμων μεταναστών που εισέρχεται στη χώρα μας.Ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, όχι μόνο τάχθηκε υπέρ της απόφασης της κυβέρνησης για κατασκευή φράχτη στον Έβρο, αλλά ζήτησε από άμβωνος να μπει φράχτης και σε άλλο σημείο του Έβρου...
Πρόκειται για το χωριό Πόρος, όπου σύμφωνα με τον μητροπολίτη Άνθιμο «καθημερινά μπαίνουν από εκεί δεκάδες λαθρομετανάστες.»Καλά κάνει η κυβέρνηση, συνέχισε ο μητροπολίτης, αλλά αργήσαμε.«Εγώ τα έλεγα αυτά αλλά οι υπόλοιποι τώρα το καταλάβανε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Δεν είμαστε απάνθρωποι αλλά το κάνουμε γιατί επιχειρείται σχέδιο κατά της Ελλάδας», ανέφερε χαρακτηριστ

ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ ΤΙΣ ΗΠΑ ΤΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΣΤΗΝ 'ΜΕΚΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ'

Σε κατάσταση σοκ οι Αμερικανοί παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις στο μακελειό που έγινε χθες στην Αριζόνα-την Μέκκα των προκαταλήψεων και της μισαλλοδοξίας, όπως τόνισε ο αρχηγός της αστυνομίας της περιοχής Κλάρενς Ντάπνικ. Ο ίδιος έκανε λόγο για «βιτριολική ρητορική» που εκφράζεται στην συντηρητική πολιτεία και βρίσκει φιλόξενο έδαφος στο πολιτικό σκηνικό της, επιδρώντας αρνητικά σε άτομα... χωρίς ισορροπία...


Η Γκάμπριελ Γκίφορντς, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες, που τραυματίστηκε χθες στο μακελειό της Αριζόνα δίνει μάχη για τη ζωή της στο νοσοκομείο. Νεκρός έπεσε ο ομοσπονδιακός δικαστής της πολιτείας καθώς και άλλοι πέντε άνθρωποι-ανάμεσα σε αυτούς και ένα 9χρονο κορίτσι. Η Γκίφορντς είναι μεταξύ των 13 τραυματιών. Η επίθεση έγινε το πρωί του Σαββάτου (τοπική ώρα), κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκδήλωσης για τους ψηφοφόρους της εκλογικής περιφέρειας με ομιλήτρια την ίδια.

Σύμφωνα με πληφοροφίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την τοπική αστυνομία, δράστης του μακελειού είναι o 22χρονος Jared Loughner, ο οποίος συνελήφθη. Eρευνάται, ωστόσο, το ενδεχόμενο συμμετοχής και ενός ακόμα ατόμου στην επίθεση. Οι αρχές χαρακτηρίζουν τον δράστη ως ένα μοναχικό άτομο με ψυχολογικά προβλήματα, που ήταν γνωστός για τα αντικυβερνητικά του σχόλια και αυτοσχέδια βίντεο σε site κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, η βουλευτίνα πυροβολήθηκε στο κεφάλι από σχεδόν ενάμισι μέτρο απόσταση, ενώ συνομιλούσε με ένα ζευγάρι. Ο ένοπλος εισέβαλε στο χώρο και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως, με ημι-αυτόματο όπλο, ανέφεραν οι μάρτυρες, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι άνθρωποι, μεταξύ τους ένα εννιάχρονο κορίτσι κι ένας ομοσπονδιακός δικαστής. Μάρτυρες άκουσαν πολλούς συνεχόμενους πυροβολισμούς, αναφέρει το CNN. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε από παριστάμενους στην εκδήλωση ενώ τα κίνητρά του παραμένουν ασαφή.

Η Γκίφορντς, πυροβολήθηκε εξ επαφής στο κεφάλι, όμως θεράπων ιατρός εξέφρασε αισιοδοξία για τη μελλοντική αποκατάσταση της υγείας της, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής της. Η βουλευτής μεταφέρθηκε αμέσως σε νοσοκομείο του Τούσον σε κρίσιμη κατάσταση για να χειρουργηθεί. Νωρίτερα είχε μεταδοθεί από πολλά μέσα ενημέρωσης ότι είχε χάσει τη ζωή της στο νοσοκομείο, πληροφορίες που διαψεύστηκαν.

Μεταξύ των νεκρών είναι ο ομοσπονδιακός δικαστής Τζον Μολ, όπως μετέδωσε το δίκτυο NBC επικαλούμενο αξιωματούχους της αστυνομίας, καθώς και ένα κορίτσι εννέα ετών. Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο ομοσπονδιακός δικαστής που δολοφονήθηκε είχε δεχθεί απειλές για τη ζωή του.

«Απερίγραπτη τραγωδία»

Ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα στις πρώτες δηλώσεις του αναφέρθηκε στο σοβαρό τραυματισμό της Γκίφορντς και τον θάνατο παριστάμενων στην εκδήλωση, ενώ χαρακτήρισε το περιστατικό «μία απερίγραπτη τραγωδία».

«Τρομοκρατημένος από την στυγερή επίθεση κατά της Γκαμπριέλ Γκίφορντς» δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Τζον Μπένερ.

Υπέρ της μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας

Η Γκαμπριέλ Γκίφορντς, 40 ετών, εκλέχτηκε με τους Δημοκρατικούς για πρώτη φορά το 2007. Στο διάστημα 2000-2005 εκλεγόταν στην πολιτειακή Βουλή της Αριζόνας. Το 2010 κατάφερε να κερδίσει με μικρή διαφορά υποψήφιο του συντηρητικού Tea Party.

Τα ζητήματα στα οποία είχε δώσει έμφαση αφορούσαν την μετανάστευση, την έρευνα με βλαστοκύτταρα, τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας και την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Υποστήριξε ενεργά το νόμο για τη μεταρρύθμιση στην υγεία, γεγονός που εξόργισε παράγοντες του Ρεπουμπλικανικού κόμματος και του Tea Party. Η Σάρα Πέιλιν είχε θέσει την Γκίφορντς στη λίστα με τους πολιτικούς που «έπρεπε να ηττηθούν στις εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου».

Η Γκίφορντς είχε αναφερθεί στην Πέιλιν σε συνέντευξή της στο NBC: «Ξέρουμε ότι είμαστε στη λίστα της Σάρα Πέιλιν και ότι μας έχει βάλει στο στόχαστρο ενός όπλου στο χάρτη της. Αλλά οι άνθρωποι πρέπει να ξέρουν ότι όταν το κάνουν αυτό, οι πράξεις τους έχουν και συνέπειες» (Σ.Σ. Το Νοέμβριο, η Σάρα Πέιλιν είχε αναρτήσει ένα χάρτη της Αμερικής με τις περιοχές όπου ήθελε να χάσουν οι Δημοκρατικοί υποψήφιοι σημαδεμένες με το στόχαστρο ενός όπλου. Η περιοχή της Γκίφορντς ήταν μία από αυτές).

Μόλις έγινε γνωστή η επίθεση, το Ίντερνετ γέμισε σχόλια Αμερικανών που κατηγορούν Ρεπουμπλικάνους και μέλη του Tea Party ότι καλλιεργούν κλίμα μίσους, το οποίο ενθαρρύνει εκδηλώσεις βίας.

Η Σάρα Πέιλιν εξέφρασε τη λύπη της για τα θύματα της επίθεσης με ανακοίνωσή της.

Η 40χρονη Γκίφορντς, μετριοπαθής Δημοκράτης, εξασφάλισε με δυσκολία την επανεκλογή της τον περασμένο Νοέμβριο απέναντι στον συντηρητικό υποψήφιο, ο οποίος την πολέμησε για την στήριξή της υπέρ της μεταρρύθμισης στον χώρο της υγείας.

Κάποιες φορές η θέση της υπέρ της μεταρρύθμισης αντιμετωπίστηκε βίαια, με βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο της, ενώ πρόσφατα κάποιος εμφανίστηκε με όπλο σε πολιτική συγκέντρωσή της.

Αξιωματικοί της αστυνομίας ανέφεραν ότι τους τρεις πρώτους μήνες του 2010 καταγράφηκαν 42 περιστατικά απειλών ή επιθέσεων εναντίον βουλευτών, σχεδόν τρεις φορές περισσότερα από όσα είχαν καταγραφεί πέρυσι το ίδιο διάστημα. Σχεδόν όλες οι υποθέσεις είχαν σχέση με τη μεταρρύθμιση στον χώρο της υγείας που προώθησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ομπάμα, και η Γκίφορντς ήταν ανάμεσα σε αυτούς που δέχτηκαν τις απειλές.
στις 19:02

OI AΛΠΕΙΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΓΥΜΝΕΣ ΑΠΟ ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ ΤΟ 2100

Η κλιματική αλλαγή μπορεί να εξαφανίσει τα τρία τέταρτα των παγετώνων των Αλπεων ως το 2.100, προειδοποιεί μελέτη στο Nature Geoscience. Σύμφωνα με μια δεύτερη μελέτη στο ίδιο περιοδικό, ακόμα κι αν μηδενιστούν οι εκπομπές άνθρακα, θερμοκρασία θα συνεχίσει να ανεβαίνει για αιώνες και θα προκαλέσει καταστροφική άνοδο της στάθμης των ωκεανών...


Η πρώτη από τις δύο μελέτες εκτιμά ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι παγετώνες των ορέων θα έχουν χάσει το 15% με 27% του όγκου τους ως το 2.100. Η υποχώρηση «θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην τοπική υδρολογία και στη διαθεσιμότητα των πηγών νερού» προειδοποιεί η μελέτη.

Ορισμένες περιοχές θα πληγούν περισσότερο από άλλες, ανάλογα με το ύψος των παγετώνων τους, τη φύση του εδάφους και τη θέση τους, περισσότερο ή λιγότερο ευάλωτη στις κλιματικές αλλαγές.

Ετσι, η Νέα Ζηλανδία θα χάσει κατά μέσο όρο το 72% και οι Αλπεις το 75%. Αντίθετα το ποσοστό αυτό δεν ξεπερνά το 8% για τους παγετώνες της Γρουλανδίας και το 10% για τους ασιατικούς.

Η εξέλιξη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά 12 εκατοστά ως το τέλος του αιώνα, υπολογίζουν οι ερευνητές.

Οι γεωφυσικοί Βαλεντίνα Ράντιτς και Ρετζιν Χοκ του Πανεπιστημίου της Αλάσκας στήριξαν τους υπολογισμούς τους σε στοιχεία που συνέλεξαν για 300 παγετώνες από το 1961 ως το 2004.

Τη δεύτερη έρευνα πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Κάλγκαρι στον Καναδά, το οποίο μελέτησε τη αδράνεια των αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία στην ατμόσφαιρα επί αιώνες.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι, ακόμα κι αν όλες οι εκπομπές των αερίων αυτών μηδενιστούν το 2.100, η υπερθέρμανση θα συνεχίζεται για πολλούς αιώνες ακόμα.

Η μελέτη προειδοποιεί μάλιστα για λιώσιμο των πάγων στην Ανταρκτική και την Γροιλανδίας που θα ανεβάσουν τη στάθμη της θάλασσας κατά 4 μέτρα, με καταστροφικές συνέπειες σε παγκόσμιο επίπεδο.