Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

Εκτακτη εισφορά πληρώνει μόνο η μαρίδα… όχι οι εφοπλιστές

Στα χαρτιά έμεινε η συνεισφορά τους (400 εκατ. ευρώ) στην οικονομική κρίση. Η κυβέρνηση δεν εκδίδει τις απαραίτητες εγκυκλίους! 
Πάντως η κυβέρνηση, την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία επιβάλλεται σε όλους τους φορολογούμενους με εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, φρόντισε και την κατέστησε ουσιαστικά μόνιμη!

Των Κώστα Τσάβαλου, Μάριου Χριστοδούλου

Το «μάτι» στους εφοπλιστές κλείνει η κυβέρνηση, η οποία περίπου πέντε μήνες μετά την ψήφιση της σχετικής διάταξης, δεν έχει προχωρήσει ακόμα στην υπογραφή των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων και την έκδοση των εγκυκλίων, για να ξεκινήσει η καταβολή της έκτακτης εισφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Η διάταξη, η οποία ενσωματώθηκε στον νόμο για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και ψηφίστηκε στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου, μέχρι τώρα παραμένει ανενεργή και, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση δεν φέρεται αποφασισμένη να την εφαρμόσει τουλάχιστον πριν από τις εκλογές.

Ενόχληση

Η δυσαρέσκεια που εξέφρασαν από την αρχή της συζήτησης για την αναγκαστική συνεισφορά του εφοπλισμού στην αντιμετώπιση της κρίσης ηχηρά ονόματα της ναυτιλιακής κοινότητας «φρέναρε» την κυβέρνηση. Ενοχλήθηκαν από την απόφαση να καταστεί υποχρεωτική η εθελοντική, αρχικώς, έκτακτη φορολόγηση του κλάδου, ενώ επικαλέστηκαν το προστατευόμενο από το Σύνταγμα φορολογικό καθεστώς της ναυτιλίας. Πάντως η κυβέρνηση, ενώ για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία επιβάλλεται σε όλους τους φορολογούμενους με εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, φρόντισε και την κατέστησε ουσιαστικά μόνιμη, στην περίπτωση των εφοπλιστών δεν τόλμησε μέχρι τώρα τουλάχιστον να την εφαρμόσει για μια τριετία (2014-2016), όπως προβλέπει η διάταξη.

Το ποσό μάλιστα που υπολογίζει να εισπράξει η κυβέρνηση, συνολικά στην τριετία, δεν ξεπερνάει τα 400 εκατ. ευρώ. Μικρότερο δηλαδή και από το κοινωνικό μέρισμα που θα μοιράσει προεκλογικά σε περίπου 1 εκατομμύριο εξαθλιωμένους πολίτες.

Για το θεαθήναι

Η επικοινωνία του θέματος, όταν ανακοινώθηκε η απόφαση για τη συμμετοχή του εφοπλισμού στα βάρη της δημοσιονομικής προσαρμογής, ήταν προφανώς μόνο για το θεαθήναι, τις κάμερες και τους… ιθαγενείς, οι οποίοι έπρεπε να πειστούν ότι συμβάλλουν όλοι -μηδενός εξαιρουμένου- στην αντιμετώπιση της κρίσης.

Η διάταξη, η οποία παραμένει μέχρι τώρα στα χαρτιά ορίζει ότι η παροχή της Ναυτιλιακής Κοινότητας για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης της χώρας, επιβάλλεται για 3 χρόνια (2014, 2015 και 2016) και υπολογίζεται με βάση τα πλοία τα οποία εκμεταλλεύεται, κατά κυριότητα ή μη, η κάθε πλοιοκτήτρια εταιρεία ή διαχειρίζεται η κάθε διαχειρίστρια εταιρεία αντίστοιχα, ως εξής:

α. Για όλα τα πλοία με ελληνική σημαία πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975, καθώς και πλοία δεύτερης κατηγορίας άνω των πεντακοσίων (500) κόρων ολικής χωρητικότητας του ιδίου νόμου, καταβάλλεται ετησίως και για τα τρία (3) παραπάνω έτη ποσό ίσο με το διπλάσιο του τελικού ποσού του φόρου που υπολογίστηκε και βεβαιώθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης για κάθε πλοίο κατά την προηγούμενη κάθε φορά φορολογική περίοδο και χωρίς να αφαιρούνται οι υπό του νόμου προβλεπόμενες μειώσεις του άρθρου 5 του ν. 27/1975.

β. Για τα πλοία με ξένη σημαία, των οποίων η διαχείριση γίνεται από ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975, καταβάλλεται ετησίως και για τα τρία (3) επόμενα έτη ποσό ίσο με το διπλάσιο του τελικού ποσού του φόρου που υπολογίστηκε και βεβαιώθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης για κάθε πλοίο κατά την προηγούμενη κάθε φορά φορολογική περίοδο, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 27/1975, όπως ισχύει και χωρίς να αφαιρούνται οι υπό του νόμου τυχόν προβλεπόμενες μειώσεις ή εκπτώσεις του άρθρου 5 και των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 26 του ν. 27/1975.

H παροχή αυτή βαρύνει τους πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες για τα πλοία υπό ελληνική σημαία, καθώς και τους αλλοδαπούς πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες για τα πλοία υπό ξένη σημαία, τα οποία έχουν τεθεί υπό τη διαχείριση ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα.

Ενώ η υποβολή των δηλώσεων στην αρμόδια υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης για τον υπολογισμό και την καταβολή της παροχής για την τρέχουσα χρονιά έπρεπε να γίνει από τις επιχειρήσεις «έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου», δεν έγινε το παραμικρό, λόγω της μη έκδοσης των αναγκαίων εγκυκλίων και αποφάσεων. Μάλιστα -όπως ορίζει ο νόμος- με την υποβολή της δήλωσης, καταβάλλεται το μισό του ετήσιου οφειλόμενου ποσού παροχής και το άλλο μισό καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου εκάστου έτους.

«Θα εισπραχθεί»

Κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών, που ρωτήθηκαν από την «Εφ.Συν.» για την καθυστέρηση εφαρμογής της απόφασης, απάντησαν ότι: «η παροχή της Ναυτιλιακής Κοινότητας θα εισπραχθεί κανονικά μέσα στη χρονιά», χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις. Ο αριθμός των ναυτιλιακών εταιρειών που εμπίπτουν στη διάταξη υπολογίζονται σε περίπου 450, σε σύνολο πλοίων περίπου 2.800. Πρόκειται για πλοία με ελληνική σημαία, όσο και ελληνόκτητα.

Και χρέη 100 εκατ. ευρώ προς το ΝΑΤ

→Στοιχεία από Βρούτση, Στουρνάρα και Βαρβιτσιώτη ζήτησαν βουλευτές του ΚΚΕ. Εδωσε μόνο ο πρώτος

Στη φάση της αποπληρωμής του βρίσκεται το χρέος των εφοπλιστών προς το ΝΑΤ και τα ταμεία Πρόνοιας -που, παρά τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για τη συμβολή του εφοπλιστικού κεφαλαίου στα φορολογικά έσοδα της χώρας και την ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων, ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ- σύμφωνα τουλάχιστον με το απαντητικό έγγραφο του υπουργού Εργασίας στη σχετική ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ. Το χρέος των… κακοπληρωτών του Δημοσίου, των οφειλών δηλαδή των εφοπλιστών προς τους ασφαλιστικούς φορείς των ναυτικών ανέρχεται συγκεκριμένα στο ποσό των 101.065.652,15 ευρώ συνολικά. Ειδικότερα, βάσει των διαθέσιμων από τις υπηρεσίες του ΝΑΤ στοιχείων που επικαλείται ο υπουργός Εργασίας και έναντι οφειλών προς τα Ταμεία, έχουν αποσταλεί προς βεβαίωση στις αρμόδιες ΔΟΥ τα εξής ποσά:

• Από οφειλές πλοίων εσωτερικού 35.022.675,39 ευρώ

• Από οφειλές ποντοπόρων πλοίων 17.891.324,98 ευρώ

• Από οφειλές έναντι Κεφαλαίου Ασφάλισης Επιβατών και Οχημάτων 48.151.651,78 ευρώ.

Στο κείμενο της απάντησής του προς τους βουλευτές του ΚΚΕ, Θαν. Παφίλη, Χρ. Κατσώτη και Ν. Καραθανασόπουλο, ο Γ. Βρούτσης εξηγεί πως τα συγκεκριμένα ποσά αφορούν αρχικώς βεβαιωθείσες οφειλές «καθ’ όσον βρίσκονται σε εξέλιξη διακανονισμοί αρκετών οφειλών προς το Ταμείο και λαμβάνουν χώρα καταβολές στις ΔΟΥ (είτε εφάπαξ είτε με ρύθμιση), για τις οποίες ενημερώνεται σταδιακά η αρμόδια υπηρεσία του ΝΑΤ». Επισημαίνει τέλος ο υπουργός πως «η υπηρεσία του ΝΑΤ έχει προβεί σε όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως απαγόρευση απόπλου του πλοίου, αναγκαστική κατάσχεση μέσω αρμόδιας ΔΟΥ, υποβολή μήνυσης και αναγγελία στους διενεργηθέντες πλειστηριασμούς».

Σημειώνεται πως στην ερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ ανταποκρίθηκε μόνον ο υπουργός Εργασίας, αντιθέτως οι υπουργοί Οικονομικών και Ναυτιλίας δεν έχουν, προς το παρόν τουλάχιστον, διαθέσει τα στοιχεία που τους ζητήθηκαν, ήτοι:

• Τι φόρους έχουν πληρώσει οι εφοπλιστές το 2013 για πλοία με ελληνική σημαία πρώτης κατηγορίας του νόμου 27/1975, καθώς και για πλοία δεύτερης κατηγορίας άνω των 500 ΚΟΧ του ίδιου νόμου.

• Πόσες ναυτιλιακές εταιρείες και τι ποσό έχουν καταβάλει το 2013 με βάση το «συνυποσχετικό σύμφωνο οικειοθελούς φορολόγησης των εφοπλιστών».

• Ποια είναι τα φορολογικά έσοδα από τις ναυτιλιακές εξωχώριες εταιρείες («off shore») στην Ελλάδα από το 2009 έως το 2013.

Υπενθυμίζοντας πως το ΚΚΕ «έγκαιρα κατήγγειλε ότι η δημαγωγική καμπάνια των εφοπλιστών και της συγκυβέρνησης Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ αποτελεί απάτη» και πως είναι το μοναδικό κόμμα που έχει διαχρονικά αντιταχθεί στη συνταγματική κατοχύρωση των εφοπλιστικών προνομίων, οι κ. Παφίλης, Κατσώτης και Καραθανασόπουλος ζητούν εκ νέου «την κατάργηση των αντιλαϊκών νόμων 2687/53, 25/75 κ.ά. σε όλες τις διαδικασίες συνταγματικής αναθεώρησης από το 1974 μέχρι σήμερα».

Ε.Δ.Β. 
 http://www.efsyn.gr/?p=192499
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου