Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ… ΚΟΥΡΕΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Χρηματοδοτικό κενό που θα ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ ετησίως αναμένεται να δημιουργηθεί στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης από την κατάργηση των κοινωνικών πόρων που στηρίζουν τα ταμεία.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο μνημόνιο από την 1 Ιανουαρίου του 2015 καταργούνται κοινωνικοί πόροι που είχαν θεσπιστεί υπέρ του Ενιαίου ταμείου επικουρικής ασφάλισης (100 εκατ.) του Μετοχικού ταμείου πολιτικών υπαλλήλων (95 εκατ.) και του ΕΤΑΑ -μηχανικοί, δικηγόροι- (120 εκατ.) ενώ κοινωνικούς πόρους ύψους 35 εκατ. ευρώ θα χάσουν και μικρότερα ταμεία όπως των πετρελαιοειδών, του τσιμέντου και των αρτοποιών.

Η λίστα των 50 πόρων που καταργούνται σε συνολικά 22 επικουρικά ταμεία περιλαμβάνεται στην απόφαση την οποία εξέδωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Πρόκειται για εισφορές που καταβάλλονταν υπέρ των ασφαλιστικών οργανισμών από τρίτους τις οποίες πλήρωνε ο καταναλωτής αγοράζοντας τσιγάρα, ψωμί, οινόπνευμα, μπίρα, εισιτήρια για αθλητικά γεγονότα, για μετακινήσεις, για μεταβιβάσεις ακινήτων ακόμα και για την έκδοση διαζυγίου.

Όπως επισημαίνεται στην υπουργική απόφαση με την κατάργηση των κοινωνικών πόρων θα μειωθούν οι στρεβλώσεις στην οικονομική δραστηριότητα και οι διοικητικές επιβαρύνσεις, ενώ θα εξαλειφθούν επιβαρύνσεις σε τιμές προϊόντων και παρεχομένων υπηρεσιών.

Ωστόσο, ο δικηγόρος-ειδικός σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης Δημήτρης Μπούρλος επισημαίνει στο Real.gr ότι, «Είναι αδύνατο με την εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος και του δείκτη βιωσιμότητας των ταμείων κυρίως σε εφάπαξ και επικουρικές συντάξεις, να διατηρηθεί το ύψος των συνταξιοδοτικών παροχών».

Οι πόροι που καταργούνται ανά ταμείο και κλάδο ασφάλισης

1. Το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης χάνει πρώτο, από την 1η Ιουλίου, έσοδο – ποσοστό 2% επί της αξίας των έργων και προμηθειών του Οργανισμού.

2. Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Εθνικού Τυπογραφείου χάνει την εισφορά 5% επί των τελών δημοσίευσης στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών.

3. Το ΕΤΕΑ και το ΤΑΠΙΤ – Τομέας Πρόνοιας προσωπικού εταιρειών τσιμέντου χάνει την εισφορά 2% στην τιμή πώλησης τσιμέντου.

4. Το ΕΤΕΑ – Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων χάνει τις κρατήσεις 2% στα ενοίκια δήμων και δημοτικών ιδρυμάτων και σε έργα.

5. Ο Τομέας Πρόνοιας των κληρικών χάνει τα έσοδα από κρατήσεις 2-3 ευρώ για άδειες γάμου, πιστοποιητικά, εισφορά 4% σε αποδείξεις δαπανών και η εισφορά στα κεριά.

6. Ο Τομέας Πρόνοιας των υπαλλήλων Επιμελητηρίων χάνει την εισφορά 0,8% στις συνδρομές των επιμελητηρίων.

7. Το τ. ΕΤΕΑΜ – ΕΤΕΑ που ασφαλίζει τους εργαζομένους στα Ταμεία χάνει το 0,5% από τα ετήσια έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων.

8. Το τ. ΕΤΕΑΜ – ΕΤΕΑ δεν θα εισπράττει το 10% των εσόδων του πρώην Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

9. Ο κλάδος πρόνοιας προσωπικού ιπποδρομιών του ΟΑΕΕ δεν θα εισπράττει το 10% από τα ανεξαργύρωτα δελτία στοιχημάτων και το 0,5% των ακαθάριστων εισπράξεων από στοιχήματα.

10. Ο Τομέας Πρόνοιας των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ χάνει το 1% από κάθε λογαριασμό και το 1% από κάθε προμήθεια της ΕΥΔΑΠ.

11. Το επικουρικό των Χημικών – ΕΤΕΑ χάνει τις εισφορές 0,01 ευρώ επί των παραγόμενων ποσοτήτων τσιμέντου, οινοπνεύματος, ζύμης αρτοποιίας.

12. Το τ. ΤΕΑΔΥ – ΕΤΕΑ χάνει το 2% από τα ετήσια έσοδα από τις ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών.

13. Το τ. ΤΕΑΔΥ – ΕΤΕΑ χάνει το 0,30% και το 0,25% από προμήθειες του υπουργείου Εμπορίου.

14. Το τ. ΤΕΑΠΟΚΑ – ΕΤΕΑ χάνει το 0,4% επί των ετήσιων εσόδων των Ταμείων.

15. Το ΤΑΕΠΕΡΤ – ΕΤΕΑ δεν θα εισπράττει παράβολα για χορήγηση σήματος από τον ΕΟΤ.

16. Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων χάνει τα έσοδα από τις κρατήσεις 1,5% – 3% επί των δημοσίων πληρωμών λειτουργικών δαπανών, ενοικίων, προμηθειών, εκτελούμενων έργων.

17. Το ΜΤΠΥ χάνει, ακόμη, κράτηση 6,4% υπέρ των ταμείων των αστυνομικών από δαπάνες επισκευών κ.ά.

18. Ο ΟΑΕΕ χάνει τα έσοδα επί προστίμων, χρηματικών ποινών, δικαστικών εξόδων και μετατροπών σε χρήμα.

19. Το ΤΣΜΕΔΕ – ΕΤΑΑ χάνει έσοδα από τα «μηχανόσημα», την εισφορά 1 τοις χιλίοις επί του προϋπολογισμού οικοδομών και τεχνικών έργων και επί της αξίας εισαγόμενων μηχανημάτων για την εκτέλεση έργων.

20. Ο Αυτόνομος Οικοδομικών Οργανισμός Αξιωματικών χάνει το 0,5% επί της αξίας των στρατιωτικών έργων.

21. Το ΤΣΑΥ – ΕΤΑΑ χάνει τις εισφορές 0,29 ευρώ – 0,44 ευρώ για κάθε κλίνη ιδιωτικής κλινικής σε όλη τη χώρα.

22. Το ΝΑΤ χάνει 5 εισφορές (8% από τα λιμενικά ταμεία, 2,22% επί των δικαιωμάτων ρυμουλκών, 5% στα τέλη για τους φάρους, 2% στα μισθώματα άγονων γραμμών και 30% από τα έσοδα του πάγιου τέλους 5% στα εισιτήρια πλοίων).

23. Το επικουρικό ταμείο των αρτοποιών χάνει την εισφορά 0,40 ευρώ για κάθε 25 χιλιόγραμμα αλεύρων και το 2,9% του ποσού που αποδίδεται στην Ομοσπονδία Αρτοποιών.

24. Το επικουρικό ταμείο των εργαζομένων στις εταιρείες πετρελαιοειδών χάνει την εισφορά 1 τις χιλίοις επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τους.

25. Το ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης των εργαζομένων στις ασφαλιστικές εταιρείες χάνει το 1%-5% που εισπράττει από όλα τα συμβόλαια ασφάλισης.

πηγή: real.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου