Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

Απαγόρευση καμερών σε χώρους εργασίας, εστίασης και αναψυχής

Big Brother

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με απόφασή της τονίζει πως οι κάμερες παρακολούθησης απαγορεύονται στους χώρους εργασίας, αλλά και στους χώρους εστίασης και αναψυχής, εκτός από συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

Ειδικότερα αναφέρει πως οι κάμερες απαγορεύονται σε χώρους εστίασης και αναψυχής, στα δοκιμαστήρια, στις τουαλέτες και στους χώρους όπου εργάζονται υπάλληλοι καταστήματος και δεν είναι προσιτοί στο κοινό.

Επίσης, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, στην απόφασή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επισημαίνει πως δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση καμερών με σκοπό την επιτήρηση των εργαζομένων εντός των χώρων εργασίας, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον αυτό δικαιολογείται από τη φύση και τις συνθήκες εργασίας και είναι απαραίτητο για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων ή την προστασία κρίσιμων χώρων εργασίας.

Σύμφωνα με την Αρχή, κάμερες μπορούν να τοποθετούνται σε χώρους που βρίσκονται τα ταμεία των επιχειρήσεων ή υπάρχουν χρηματοκιβώτια ή ηλεκτρομηχανικός εξοπλισμός υπό τον όρο όμως ότι οι κάμερες θα εστιάζουν στο αντικείμενο που προστατεύεται και όχι στους χώρους των εργαζομένων.

Επιπλέον, στην απόφαση αναφέρεται πως τα βίντεο από τις κάμερες θα πρέπει να καταστρέφονται μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες, ενώ έμπροσθεν του χώρου όπου υπάρχουν οι κάμερες πρέπει να έχουν αναρτηθεί πινακίδες που αναγράφουν ότι ο χώρος βιντεοσκοπείται.

Σύμφωνα πάντα με την εν λόγω απόφαση της Αρχής, η χρήση εικονοληπτικών μηχανών που έχουν τη δυνατότητα να εστιάζουν και να στρίβουν επιτρέπεται μόνο σε που ο επιχειρηματίας παρακολουθεί κινήσεις φυσικών προσώπων προκειμένου να επέμβει άμεσα προς αποτροπή κάποιου κινδύνου ή συμβάντος, όπως είναι σε εργοστάσια, αποθήκες, κλπ.

Εξάλλου, η Αρχή με την ίδια απόφαση διέταξε την «αποκαθήλωση» εν λόγω μηχανών που υπήρχαν σε κατάστημα πιτσαρίας και επέβαλε πρόστιμο 2.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη της- και παράλληλα τον υποχρέωσε να καταστρέψει τις βιντεοκασέτες με προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων που διατηρούσε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου